Senin, 29 November 2010

TAUTAN LINK GUNADARMA

@  BAAK online

@  studentsite

@  virtual class

@  UG Open Courseware

@  UG Wartawarga

@  UG Community

@  E-learning 

@  SAP Gunadarma Online

@  UG Helpdesk

@  UG Career Center

@  Perpustakaan Gunadarma

@  UG Program Pasca Sarjana

@  Staffsite Gunadarma

@  Chess Pedia

@  UG Bapsi

@  UG E-Journal

@  UG Forge

@  UG ICT Award

@  UG Indopedia

@  UG Point Information

@  UG News

@  UG Paper Repository

Tidak ada komentar:

Posting Komentar